Forside bilde til siden "Årsmøte 2022"

Årsmøte 2022

Sist oppdatert: 10. mars 2022

Speidere og foreldre innkalles til gruppetingets årsmøte, mandag 28 mars kl. 19.15-20.30 på speiderhuset.

Før utgangen av mars er det viktig å få gjennomført årsmøte. Det er på årsmøtet vi bestemmer hva vi skal gjøre framover og økonomien i gruppa, vi håper mange speidere har lyst til å være med og bestemme! Speidere over 12 år og foreldre kan avgi stemme, men alle speidere kan delta.

Saksliste

 1. Konstituering

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av referent og to representanter til å underskrive protokollen
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Årsmelding 2021. Gruppestyrets årsmelding legges fram for godkjenning. Rapport fra enhetene og Mason Hill.

 3. Regnskap 2021. Regnskap legges fram for godkjenning.

 4. Budsjett 2023. Forslag til budsjett for neste år.

 5. Eventuelt

 6. Valg

  1. Styremedlem og gruppeleder (for to år)
  2. Styremedlem (for to år)
  3. Representanter til kretsting (10 representanter, for ett år)
  4. Kasserer (for ett år)
  5. Revisor (for ett år)
  6. Foreldreråd (5 representanter, for ett år)


Vi trenger også flere foreldre som kan være med å drive speidergruppa, og hjelpe til med store eller små oppgaver.

Hvis noen har saker dere ønsker å ta opp på årsmøtet, kan de sendes til mbhaukedal@gmail.com innen 24 mars.

Vi håper på godt oppmøte av både speidere, foreldre, rovere og ledere!
Vel møtt.

Hilsen styret, v. gruppeleder Merete Haukedal