Forside bilde til siden "Årsmøte 31. mai 2021"

Årsmøte 31. mai 2021

Sist oppdatert: 13. mai 2021

Snart er det årsmøte! Her finner dere årsmeldingen fra 2020, regnskap, og videre budsjett for 2022. Både speidere og foreldre oppfordres til å være med!

Møtet vil foregå på Teams. Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å bli med på møtet

Dette er agendaen på årsmøtet. Hvis det er noe dere ønsker å ta opp, send melding eller mail til Merete.

 1. Konstituering

  1. Valg av møteleder
  2. Valg av referent og to representanter til å underskrive protokollen
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Årsmelding 2020
  Gruppestyrets årsmelding legges fram for godkjenning. Rapport fra enhetene og Mason Hill.

 3. Regnskap 2020
  Regnskap legges fram for godkjenning.

 4. Eventuelt

 5. Budsjett 2022
  Forslag til budsjett for neste år.

 6. Valg

  1. Styremedlem (for to år)
  2. Styremedlem (for to år)
  3. Representanter til kretsting (10 representanter, for ett år)
  4. Kasserer (for ett år)
  5. Revisor (for ett år)
  6. Foreldreråd (5 representanter, for ett år)