Forside bilde til siden "Speiding i koronatid"

Speiding i koronatid

Sist oppdatert: 10. nov. 2020

Det er en vanskelig tid å drive speiding som vi ønsker for tiden, men vi fortsetter med de aktivitetene vi vurderer er iht. retningslinjer for smittevern.

I den siste tiden har både Folkehelseinstituttet og Bærum kommune oppdatert sine koronainnstramninger. Norges speiderforbund har oppdatert sine retningslinjer i henhold til Fhi. Kommunen legger heldigvis ikke ytterligere føringer for aktiviteter for barn og unge,

Vi kan fortsatt holde speidermøter, men vi ønsker at alle bruker eget utstyr så langt det er mulig, spriter hender og holder avstand så godt de kan.

Det er enda viktigere enn før at vi opererer med kohorter på maks 20 speidere fra start til slutt under møtene. I en periode vil vi registrere hvem som deltar på hvert møte, dette slettes løpende.

For flokken og troppen er det litt ulikt hvordan vi har valgt å løse dette.

- I flokken er det vurdert at gruppa deles inn i to kohorter som har møter annenhver tirsdag, disse deles igjen inn i mindre faste grupper. Flokkleder sendte ut informasjon om dette søndag, ta kontakt med Yngve Benestad Hågvar dersom dere har ytterligere spørsmål, yngve.hagvar@gmail.com.

- For troppen har vi vurdert at vi ikke får til troppsmøter hvor vi møtes hele gruppa samlet, men vi får til å avholde patruljemøter i faste, mindre kohorter. Av samme grunn vil det også fortsatt være mulig å gjennomføre patruljeturer. Haslumseterturen vil vi prøve å gjennomføre som en dagstur. Dersom noen har spørsmål til troppen kan dere ta kontakt med Martin Clementz, martin@nadderud.no.

Vi håper vi kan holde juleavslutning som vi pleier, men vil komme tilbake til dette ved et senere tidspunkt.

Vi ønsker at speidere med forkjølelsessymptomer står over speideraktiviteter inntil de er friske nok til å dra på skolen.

Vi setter stor pris på det gode samarbeidet med dere denne perioden og håper på å kunne drive speideraktiviteter som normalt så fort som mulig.

Bare ta kontakt dersom dere har spørsmål.

Hilsen lederne for flokken, troppen og roverlaget.

Merete Haukedal, gruppeleder