Forside bilde til siden "Flokken starter opp tirsdag 25. august"

Flokken starter opp tirsdag 25. august

Sist oppdatert: 17. aug. 2020

Tirsdag 25. august starter vi opp med speidermøter for tredje- og fjerdeklassingene. Det første møtet blir fra 18.00 til 19.15 på speiderhuset.

Vi skal være ute. Parallelt med at speiderne har møte, holder vi et kort foreldremøte der gruppeleder Merete Haukedal og en av flokklederne informerer om arbeidet i flokken. Det er fint om iallfall de nye foreldrene har anledning til å være med på dette. Av smittevernhensyn ber vi om at det bare kommer én forelder per speider, og at de som kommer, melder seg på ved å sende e-post til yngve.hagvar@gmail.com. Speiderhuset ligger i samme bygg som Nadderudskogen barnehage i Øygardveien 49.

Vi er for tiden tre fedre fra fjerde klasse som leder flokken, og per i dag er det registrert 17 speidere fra tredje og fjerde klasse. Vi håper vi kan få med en forelder eller to til, gjerne fra tredje klasse, og gjerne mødre. Speidererfaring er en fordel, men ikke noe krav. Dette kan vi prate om på møtet. Vi ønsker oss også flere jenter i flokken, så hvis noen av barna har en venninne som er interessert, er det bare å bli med.

Møtene vil bli hver tirsdag fra 18.00 til ca. 19.15. Noen ganger møtes vi andre steder enn speiderhuset, for eksempel for å padle kano eller tenne bål i skogen. Følg med i kalenderen har på hjemmesida.

Vi må ta noen spesielle hensyn utover høsten på grunn av covid-19. Norges speiderforbund følger FHIs smittevernregler. Det betyr i praksis at speiderne skal holde en meters avstand på møtene og ikke dele utstyr. Vi kommer også til å ha alle møter utendørs. Hvis vi blir så mange at summen av speidere og ledere overstiger 20 på møtene, deler vi flokken i to med hver sine møter. På det første møtet vil speidermøtet og foreldremøtet foregå på hver sin side av huset, så vi regner det som to atskilte møter.

Har dere noen spørsmål, kan dere gjerne kontakte en av flokklederne:

Yngve Benestad Hågvar, 416 43 901

Tom Langford, 478 95 755

Richard Litsén, 980 73 426